Welkom
plusgroepen
ukIQ-groep
coaching
Wie ik ben
Contact

 

In samenwerking met Rolinda Veldkamp van Doumee, begeleiden wij diverse plusgroepen in Enschede.

 

Plusgroepen

Om goed te kunnen functioneren, zich lekker in hun vel te voelen, maar ook goed voorbereid naar de middelbare school te gaan, is het belangrijk dat hoogbegaafde kinderen tijdens hun basisschoolperiode minimaal de volgende dingen aangereikt krijgen:

 

  • een leerprogramma met genoeg uitdaging, waarbij het kind zowel verrijking als verbreding van de stof aangeboden krijgt
  • mogelijkheden om vaardigheden te oefenen die belangrijk zijn om te kunnen leren
  • omgang met ontwikkelingsgelijken

Het eerste punt is de verantwoordelijkheid van de school, maar om een kind hier volop van te kunnen laten profiteren is er de plusgroep waar vooral punt 2 en 3 aan bod komen.

 

Kinderen van groep 2-8 van de basisschool kunnen bij Doumée naar de plusgroep.

 

We kennen hiervoor 3 groepen:

 

=
Onderbouw (groep 2-3)
=
Middenbouw (groep 4-6)
=
Bovenbouw (groep 6-8)
 

Doel van de plusgroep

Het doel van de plusgroep kent twee kanten:
=
De kinderen ontwikkelen vaardigheden die nodig zijn om te leren. Hierbij kunt u denken aan: doorzetten bij moeilijke taken, omgaan met faalangst of perfectionisme, samenwerken, zelfreflectie etc. Hoe ouder de kinderen zijn, des te meer zal er aan vaardigheden gewerkt worden die nodig zijn voor het voortgezet onderwijs.
=

De kinderen ontmoeten ontwikkelingsgelijken en doen samen met hen opdrachten op niveau. Ze leren hierbij de zgn. hogere denkvaardigheden gebruiken; analyseren, evalueren en creëren (taxonomie van Bloom).


Contigo coaching © 2013  |  info at contigocoaching.nl